Privacy- en cookieverklaring

1. Introductie privacy- en cookieverklaring


Servitus wil haar klanten en de gebruikers van haar diensten zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt. Servitus wil haar klantgegevens veilig en respectvol beheren en gebruiken om haar klanten beter van dienst te kunnen zijn en een zo goed mogelijke ervaring te bieden. Iedereen moet controle hebben over zijn of haar persoonsgegevens.


Dit document helpt u te begrijpen welke persoonsgegevens wij over u verzamelen, hoe wij deze verzamelen, waar wij deze voor gebruiken en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens.

2. Verwerken en gebruiken van gegevens


2.1 Contractuele gegevens
Wij verzamelen, verwerken en bewaren de gegevens die u bij het plaatsen van uw bestelling aan ons verstrekt. Daarnaast slaan wij gegevens op over het bestel- en betalingsproces en verwerken we deze.

2.2 Gegevens die u opslaat op onze servers
Wij verzamelen, verwerken en bewaren de gegevens die u zelf opslaat wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Dit omvat ook het aanmaken van reservekopieën in onze backupsystemen.

2.3 Loggegevens
Wanneer u onze website bezoekt of gebruikmaakt van onze diensten, verzendt het apparaat waarmee u de website bezoekt automatisch loggegevens (verbindingsgegevens) naar onze servers. Dit is met name het geval wanneer u een bestelling plaatst, wanneer u inlogt of wanneer u gegevens uploadt of downloadt. Loggegevens worden ook verzameld door onze servers wanneer bezoekers uw websites bezoeken. Loggegevens omvatten het IP-adres van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de website of dienst, het type browser dat u gebruikt, de website die u daarvoor heeft bezocht, uw systeemconfiguratie evenals de datum en tijdsgegevens. We slaan IP-adressen alleen op voor zover dit nodig is voor de verlening van onze diensten.

2.4 Cookies
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Meer informatie over deze cookies is te vinden op punt 11 van deze Privacy- en cookieverklaring.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Als u verder gebruik van onze website vatten wij het op als toestemming voor het gebruik van cookies.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Google Analytics Cookies; Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

2.6 Betaalingsproviders
We maken gebruik van de betaalprovider Mollie. Zij handelen al het betaalverkeer tussen u en onze website af. Wij verstrekken geen persoonlijke gegevens aan hen, De betaalstatussen worden gesynchroniseerd door middel van een Betaal ID. De volgende gegevens worden bij hen verwerkt wanneer u een betaling via hen doet met iDEAL : Banknaam, IBAN, BIC, Rekeninghouder, Bedrag en het ordernummer

Naast Mollie wordt er gebruik gemaakt van PayPal. Bij hen worden alleen uw persoonsgegevens opgeslagen en worden deze gebruikt wanneer u kiest voor hen als betaalmethode. Deze gegevens gebruiken zij om het geld van u te innen nadat u de bestelling heeft afgerond. Zij mogen deze gegevens niet aan derden uitgeven of gebruiken voor deze gebruiken voor reclame en-/of marketing doeleinden.

2.7 Overige persoonsgegevens
Het komt wel eens voor dat we via support-tickets, sociale media berichten of via e-mail berichten aanvullende persoonsgegevens toegestuurd krijgen waar we niet om gevraagd hebben. Hebben we deze persoonsgegevens niet nodig om je verder te helpen, dan zullen we deze zo snel mogelijk proberen te verwijderen.

2.8 Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Om uw gegevens beter te beschermen wanneer u onze website bezoekt als u bent ingelogd, zijn alle plugins uitgeschakeld wanneer u zich bevindt in ons klantenpaneel.

3. Categorieën van ontvangers


Registrars en registers: Voor domeinregistraties moeten we bepaalde persoonlijke gegevens doorsturen naar de registers. Deze gegevens worden opgeslagen in de databanken van de registers en zijn grotendeels openbaar toegankelijk door ze via de whois-zoekopdrachten op te vragen bij de registers.

Incassobedrijven: Zij verzorgen incassodiensten voor Servitus.

Verwerkers: In het kader van de gegevensverwerking in opdracht geven wij als verwerkingsverantwoordelijke een aantal persoonlijke gegevens door aan onze verwerkers. Wij hebben de veiligheid van uw gegevens gewaarborgd door afspraken te maken over de verwerking van uw gegevens. Onze verwerkers kunnen in de volgende categorieën worden onderverdeeld:

   >  Verrichten van diensten: Dit omvat het verzenden van nieuwsbrieven, het afdrukken en verzenden van facturen, klantonderzoeken, betalingsdiensten, overige dienstverlenende activiteiten, evenals de vernietiging van gegevensdragers.

   >  Exploitatie van diensten, onderhoud van en zorg voor hardware en software.

Wettelijke verplichting: Wij geven gegevens alleen door aan autoriteiten en derden als de wetgeving dit voorschrijft of als een gerechtelijk bevel ons hiertoe verplicht. Informatie aan de autoriteiten kan worden verstrekt op basis van een wettelijke bepaling inzake risicopreventie of in het kader van strafrechtelijke vervolging. Derden verkrijgen alleen informatie wanneer een wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij inbreuken op het auteursrecht.

4. Geautomatiseerde beslissingen


Soms nemen wij aan de hand van persoonsgegevens een geautomatiseerde beslissing. Hieronder leggen wij uit hoe dit gebeurt, wat hier de reden voor is en welke gevolgen dit voor je kan hebben.

   >  Wanneer er niet op tijd een factuur betaald wordt, zullen wij automatisch enkele waarschuwingen toesturen naar de niet-betalende klant. Wordt er daarna nog steeds niets ondernomen, dan blokkeren wij de diensten die bij ons worden afgenomen. Als laatste redmiddel wordt een incassobureau ingeschakeld voordat er automatisch diensten worden opgezegd.

   >  De taal van de website word bepaald door de web browser van de bezoeker en daarmee automatisch opgehaald uit ons taal database indien beschikbaar. Servitus probeert zoveel mogelijk de talen database actueel te houden maar dit kunnen wij niet garanderen.

5. Duur van de opslag


Wij verwerken en bewaren persoonlijke gegevens alleen gedurende de periode die noodzakelijk is voor het realiseren van het opslagdoel of voor zover de wet dit vereist. In de regel is het verwerkingsdoel bereikt zodra het contract ten einde loopt. U kunt de gegevens die u zelf in onze diensten opslaat, wijzigen en verwijderen. Na beëindiging van het contract verwijderen wij de gegevens die zijn opgeslagen in de diensten.

Reservekopieën in onze backupsystemen worden automatisch maar met een zekere vertraging gewist. Voor contractgegevens wordt de verwerking beperkt na beëindiging van het contract. Na het verstrijken van de wettelijke opslagtermijn worden ze verwijderd.

De gegevens die u tijdens de sollicitatieprocedure invoert, worden maximaal zes maanden bewaard.

6. Verstrekken van gegevens aan derden


Servitus verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen noch worden deze doorgegeven aan derden tenzij:

Aan onze rechtsopvolgers
Servitus geeft persoonsgegevens door aan eventuele rechtsopvolgers en verbonden ondernemingen (zoals moeder, dochter- en zusterbedrijven) voor dezelfde doeleinden als deze vermeld in deze Privacy- en cookieverklaring.

Dit nodig is voor onze dienstverlening.
Voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken wij samen met derde partijen of schakelen wij onderaannemers in. Deze derde partijen worden steeds zorgvuldig geselecteerd en er is steeds een overeenkomst tussen Servitus en deze derde partij conform de toepasselijke wetgeving. Zo maakt Servitus onder meer gebruik van dienstverleners van domeinnaamregistraties, aanbieders van SSL-certificaten, aanbieders van IP-Adressen en aanbieders van Colocatie. Voor meer informatie over onze onderaannemers kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens en/of contactformulier op onze website.

Als je bij Servitus product(en) of service(s) afneemt van een fabrikant of leverancier gevestigd buiten de Europese Unie, is het mogelijk dat er aanvullende maatregelen nodig zijn om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen, zoals een certificering onder het EU-US Privacy Shield en/of een verwerkersovereenkomst met modelclausules die door de Europese Commissie zijn opgesteld. Wanneer een persoon weigert dat zijn gegevens worden doorgegeven, is het mogelijk dat sommige diensten niet meer kunnen worden aangeboden door Servitus.

Er een wettelijke verplichting is.
Wij verwijzen je hiervoor naar punt 3 van deze Privacy- en cookieverklaring.

Er een gerechtvaardigd belang is voor Servitus of de betrokken derde.
Dit gebeurt enkel mits het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder doorwegen.

Servitus toelating heeft ontvangen van de betrokkene.
Indien wij op andere wijze persoonsgegevens aan derden zou geven, dan gebeurt dit met een expliciete communicatie, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en verwerking. Waar wettelijk vereist, ontvangen wij uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft ook steeds een mogelijkheid tot verzet (zie verder).

Wat betreft de internationale doorgifte van persoonsgegevens, beschermt Servitus alle persoonsgegevens conform het beschermingsniveau vereist door de Europese regelgeving.

In sommige gevallen gebruiken wij anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaald individu.

7. Jouw privacyrechten


7.1 Recht op inzage en recht op bevestiging
U heeft te allen tijde het recht om kostenloos door ons geïnformeerd te worden of bevestiging te verkrijgen over de persoonlijke gegevens die over u worden opgeslagen, en om een kopie van deze inzage te ontvangen.

7.2 Recht van rectificatie
U heeft het recht om de onmiddellijke rectificatie te vragen van onjuiste persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben. U heeft verder het recht om, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, te verlangen dat onvolledige persoonlijke gegevens worden aangevuld, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

7.3 Recht op verwijdering
U heeft recht op onmiddellijke verwijdering van uw persoonlijke gegevens, voor zover een van de volgende redenen van toepassing is en voor zover de verwerking niet vereist is:

   >  De persoonlijke gegevens werden verzameld of andere wijze verwerkt voor doeleinden waarvoor ze niet langer nodig zijn. U trekt de toestemming in waarop de verwerking was gebaseerd in en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
   >  U dient bezwaar in tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1 van de AVG en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking of u dient een bezwaar in tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2 van de AVG.
   >  De persoonlijke gegevens werden onrechtmatig verwerkt.
   >  Het verwijderen van persoonlijke gegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting opgelegd door het recht van de Europese Unie of het recht van de lidstaten dat op ons van toepassing is.
   >  De persoonlijke gegevens werden verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig artikel 8, lid 1 van de AVG-richtlijn.

7.4 Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht om een beperking van de verwerking te vragen als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

   >  U betwist de juistheid van uw persoonlijke gegevens gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van uw persoonlijke gegevens te verifiëren.
   >  De verwerking is onrechtmatig maar in plaats van het verwijderen van de persoonlijke gegevens wilt u een beperking van het gebruik ervan.
   >  We hebben de persoonlijke gegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar u heeft ze wel nog nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
   >  U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking op grond van artikel 21 lid 1 van de AVG en het is nog niet duidelijk of onze gerechtvaardigde redenen zwaarder wegen dan de uwe.

7.5 Recht van verzet tegen de verwerking
U heeft te allen tijde het recht om op grond van artikel 6, lid 1, letters e of f van de AVG bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. In geval van bezwaar zullen wij niet langer uw persoonlijke gegevens verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende en geldige redenen zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of dat de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. U heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens ten behoeve van rechtstreekse reclame.

7.6 Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U heeft het recht om alle persoonlijke gegevens te ontvangen die op u betrekking hebben en ons zijn verstrekt. U ontvangt deze gegevens dan in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat. U heeft bovendien het recht om deze gegevens, zonder dat wij dit verhinderen, door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, mits de verwerking is gebaseerd op de toestemming zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, letter a van de AVG of artikel 9, lid 2, letter a van de AVG of op een overeenkomst bedoeld in artikel 6, lid 1, letter b van de AVG en de verwerking wordt uitgevoerd met geautomatiseerde procedures, mits de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of van een taak opgelegd door een openbare macht. Bovendien heeft u bij de uitoefening van uw recht op overdraagbaarheid van uw gegevens op grond van artikel 20, lid 1 van de AVG het recht te verzoeken dat de persoonlijke gegevens rechtstreeks door een verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch haalbaar is en voor zover dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van andere personen.

7.7 Recht om toestemming in te trekken op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming
U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens in te trekken.

7.8 Recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit
U heeft het recht om te allen tijde contact op te nemen met een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar u woont of werkt of waar u vermoedt dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de Europese Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming.

8. Beveiliging van gegevens


Bij Servitus monitoren en beveiligen we al onze producten en diensten zichtbaar en onzichtbaar tegen misbruik en fraude. Wij zijn ook groot voorstander van ‘white hat’ hackers die ons wijzen op mogelijke zwakheden in de beveiliging van ons systemen. Lees hier meer over ons Responsible Disclosure.

Servitus haar developers zijn de meest gepassioneerde programmeurs die je kan wensen ze leren elke dag en blijven up-to-date met de laatste technieken, ontwikkelingen -en technologien. Zo kunnen wij garanderen dat Servitus haar infrastructuur altijd in bezit is van de nieuwste beveiligingsontwikkelingen en altijd up-to-date is met de laatste technieken.

9. Wijzigingen


Servitus behoudt zich het recht voor om deze Privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze Privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

10. Onze rol als gegevensverwerker


Deze Privacy- en cookieverklaring beschrijft de persoonsgegevens die wij verwerken in onze rol als verwerkingsverantwoordelijke: de gegevens die wij nodig hebben voor onze overeenkomst met u. De aard van onze dienstverlening maakt het noodzakelijk dat wij ook andere persoonsgegevens verzamelen, maar dan vanuit onze rol als verwerker. Denk hierbij aan gegevens voor een domeinregistratie. U kunt in onze verwerkersovereenkomst lezen hoe wij hiermee omgaan. Deze verwerkersovereenkomst vindt u als u inlogt op het klantenpaneel onder "Mijn Gegevens".

11. Cookie doelen


NaamDoel
SERVISESSBij je volgende en huidig websitebezoek op Servitus blijf je dankzij deze cookies ingelogd. Deze informatie zullen we nooit delen met derden.
PRIVACYSTAMet deze cookie houden we bij of je de cookiemelding al een keer hebt gezien en hebt weggeklikt. Deze informatie zullen we nooit delen met derden.

Jouw keuze


Het staat je vrij om cookies uit te schakelen in jouw browser. Houd er dan wel rekening mee dat de websites niet optimaal werken. Via de links hieronder vind je specifieke informatie over het weigeren cookies voor de meest gebruikte browsers:

   >  Cookies en Internet Explorer, zie:
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

   >  Cookies en Firefox, zie:
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-informatie-websites-computer-opgeslagen

   >  Cookies en Google Chrome, zie:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl

   >  Cookies en Safari, zie:
https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=nl_NL

   >  Cookies en Opera, zie:
http://help.opera.com/Linux/10.10/nl/cookies.html

Vragen?
Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacy statement horen we die natuurlijk graag. Laat het weten via ons contactformulier en/of mailen naar [email protected]